leading story

Politiebond verzet zich tegen toename snelheidscontroles

De centrumrechtse onderhandelaars voor de federale regering willen het aantal snelheidscontroles verdubbelen tot zo’n 40 miljoen per jaar. De liberale politievakbond liet gisteren weten dat zoiets onmogelijk is. Het aantal personeelsleden en de middelen zijn ontoereikend om die norm te halen. De bond VSOA Politie wijst de politici erop dat er bijna 3.000 effectieven ontbreken bij de geïntegreerde politie. De toestand van de voertuigen van de federale wegpolitie omschrijft ze als ‘catastrofaal’.