leading story

Politieke verdeeldheid over lot Syriëgangers

De coalitiepartners van de regering in lopende zaken zijn het niet eens over wat moet gebeuren met de Belgische Syriëstrijders die in Irak en Syrië gevangenzitten.