leading story

Raad van State vernietigt exportvergunningen FN

De Raad van State heeft een aantal vergunningen vernietigd die de Waalse regering had toegekend aan de wapenfabrikanten FN Herstal en CMI Defence uit Seraing. Het gaat om exportvergunningen voor de levering van wapens en wapenonderdelen aan Saoedi-Arabië. De Raad van State vernietigt de vergunningen omdat volgens het re chtscollege onvoldoende bewezen is dat de mensenrechten in Saoedi-Arabië worden nageleefd. De Raad van State is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 2009 heeft hij al herhaaldelijk exportvergunningen vernietigd. Toch blijft de Waalse regering vergunningen toekennen. FN Herstal is nog altijd volledig in handen van het Waals Gewest.