leading story

Rechtsbijstandsverzekeraar lost gros geschillen buiten rechtbank op

Wie denkt aan een rechtsbijstandsverzekering, denkt meteen aan dure en lang aanslepende gerechtelijke procedures. Maar wat blijkt? Driekwart van de geschillen die de rechtsbijstandsverzekeraars behandelen, wordt minnelijk opgelost. ‘Jaarlijks behandelt de sector in België 350.000 conflicten. Daarvan wordt 75 procent afgehandeld buiten de rechtbanken om. Als je dat vertaalt naar het aantal werkdagen, betekent dat dat de verzekeraars elke dag 800 tot 1.000 geschillen minnelijk oplossen’, zegt Marnik Vanhaverbeke, de gedelegeerd bestuurder van de rechtsbijstandsverzekeraar LAR, een onderdeel van Axa. Dat moet minister van Justitie Koen Geens(CD&V) als muziek in de oren klinken. Geens wil de rechtsbijstandsverzekering promoten en inzetten op minnelijke oplossingen om de rechtbanken te ontzien.