leading story

Regering damt meervoudig asiel in

Een regularisatieaanvraag om humanitaire of medische reden wordt enkel nog onderzocht op basis van de laatste aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ook bij opeenvolgende beroepen tegen een negatieve beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenzaken wordt enkel nog rekening gehouden met het laatst ingediende beroep. De ministerraad heeft daarvoor een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) goedgekeurd.