leading story

Ruzie over wie factuur opvang migranten betaalt

Brussel en de federale regering kibbelen over de opvang van migranten in Brussel. Aan de basis ligt de discussie of er opvang moet zijn voor mensen die geen asiel aanvragen.