Schenking bij gesplitste aankoop kan ook na ondertekenen compromis

Als ouders samen met de kinderen vastgoed gesplitst aankopen volstaat het voor de Vlaamse Belastingdienst dat de ouders voor het verlijden van de aankoopakte aan de kinderen schenken. Dat hoeft niet voor het ondertekenen van het compromis.