leading story

Scholingsgraad Vlaamse bevolking gestegen

Het aandeel laaggeschoolden in de Vlaamse bevolking op beroepsleeftijd is in tien jaar sterk gedaald. Zo daalde in de leeftijdsgroep 15-64 jaar de omvang van de groep met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs van 43 procent in 1999 naar 23,2 procent in 2018. Dat leren cijfers van Statistiek Vlaanderen. Logischerwijs namen het aandeel middengeschoolden (maximaal hoger secundair) en vooral het aandeel hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs) toe. De eerste groep steeg van 34,6 procent in 1999 naar 40 procent in 2008, om nadien nagenoeg constant te blijven. Het aandeel hooggeschoolden steeg sterk, van 22,5 procent in 1999 tot 36,8 procent in 2018.