Advertentie
Advertentie
leading story

Senaatsvoorzitter: ‘Genoeg desinformatie!'

Nadat La Libre Belgique gisteren had bericht dat de Kamer voortaan graag in de protocollaire volgorde voor de Senaat zou komen, kroop Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR) boos in de pen. Ze las Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de levieten omdat die had betoogd dat de Senaat, na de zesde staatshervorming, nog maar zes keer per jaar bijeenkomt. ‘Het is dus maar normaal dat de Kamer eerst komt’, zei Bracke. Maar volgens Defraigne is dat dus allemaal onjuist. ‘Ik wijs erop dat de Senaat minimaal tachtig officiële werkvergaderingen per jaar organiseert, plenaire vergaderingen en commissies inbegrepen. Met die cijfers zeg ik: stop de desinformatie.’