leading story

Sociaal beleid

Waar is het geld van de besparingen naartoe?, vroegen vakbonden de afgelopen jaren. Een groot deel van het antwoord is: naar stijgende sociale uitgaven. Alleen al voor de pensioenen steeg het budget jaarlijks met een kleine 2 miljard euro, wat evenveel is als het totale budget voor het gerecht. Ondanks dat, en ondanks een stevige jobgroei, slaagden België en Vlaanderen er niet in de kinderarmoede te halveren. De volgende regeringen moeten proberen die ambitie alsnog te halen, tegelijk de gezondheidszorg betaalbaar te houden én een pensioenfactuur te betalen die de komende legislatuur boven 50 miljard euro zal stijgen.