leading story

Staatsveiligheid onderzoekt vzw achter school

De Staatsveiligheid is een onderzoek begonnen naar de vzw Lectio. Dat is de vereniging die een aanvraag indiende om een islamitische school in Genk op te richten. De Staatsveiligheid moet nagaan of de school voldoet aan een reeks erkenningscriteria, zoals het gebruik van het Nederlands en de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Genkse gemeenteraadslid Zuhal Demir (N-VA) luidde in september al de alarmbel. ‘Milli Görüs, de organisatie achter de school, sluiert kleuters en bezondigt zich aan shariadenken’, zei Demir toen.