Staatsveiligheid voor Vlaamse controle moskeeën

‘De Staatsveiligheid verwelkomt elk initiatief waardoor Vlaanderen zijn bevoegdheid inzake de criteria voor inburgering zelf kan invullen.’ Zo reageert de dienst op het nieuws dat de nieuwe Vlaamse regering een eigen instantie opricht die controleert of moskeeën zich aan de regels houden. De regering doet dat omdat het Vlaamse vertrouwen in de Staatsveiligheid is geschaad na de zaak van de Leuvense Al Ihsaan-moskee. Ex-minister Homans (N-VA) wou de erkenning van de moskee intrekken omdat die gelinkt zou zijn aan salafistisch onderwijs. Een rapport van de Staatsveiligheid, dat een eerdere nota bijstelde, bestempelde de moskee niet als extremistisch. De dienst wil er ook op wijzen niet verantwoordelijk te zijn voor het feit dat de laatste nota met een maand vertraging bij Homans belandde.