leading story

Stad Brussel maakt het moeilijker nieuw café te openen

De stad Brussel wil vermijden dat er meer horecazaken komen. Daarom raadt de dienst Handel de dienst Stedenbouw sinds enkele weken aan om gebouwen niet meer te herbestemmen tot horecazaken. Het advies van de ene stadsdienst aan de andere is evenwel niet bindend.