leading story

Stakingsbereidheid politievakbonden breidt uit

De stakingsbereidheid bij de politie breidt uit. Na het ACV is nu ook het ACOD bereid het werk neer te leggen. Eind juli besliste de federale regering het systeem waarbij ambtenaren niet-gebruikte ziektedagen kunnen opsparen af te schaffen vanaf 2019. De vakbonden hebben aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gevraagd of voor de politie een uitzondering kon worden gemaakt. Maar de minister wil daar niet van weten. Door de stakingsaanzegging worden in de tweede helft van september acties mogelijk bij de federale en de lokale politie. De politievakbond NSPV beslist nog of hij meestaakt.