leading story

Statuut voor pleegouder in de steigers

Vandaag begint de Week van de Pleegzorg, waarin Pleegzorg Vlaanderen een wervingscampagne houdt om nieuwe pleegouders aan te trekken. In Vlaanderen worden 4.833 kinderen opgevangen in 3.955 pleeggezinnen. Vorig jaar werden 750 nieuwe kinderen geplaatst. Dit jaar staat de teller al op 452.