leading story

Stereconoom Piketty ‘gebruikte foute data'

De Brits zakenkrant Financial Times valt de gehypete Franse econoom Thomas Piketty aan. Zijn aanklacht tegen de toenemende mondiale ongelijkheid zou gebaseerd zijn op foute cijfers.