leading story

Steven Vandeput, Lambermontstraat 8, Brussel

‘Functioneel en aangenaam’, noemt de N-VA-minister van Defensie zijn werkplek. Maar liefst vier vlaggen staan er: van de NAVO, de Europese Unie, de VN en Defensie. Aan de wand schilderijen die het Legermuseum in bruikleen gaf. Onder andere een portret van de Nederlandse kolonel Sprenger (1777-1838) met zijn generale staf. Er hangt ook een poster met de NAVO-graden. ‘Daarop kan ik zien welke graad overeenkomt met onze militaire graden.’