leading story

‘Strafintrest' laattijdige belastingen voor rechter

Een groep van belastingplichtigen en beroepsverenigingen gaat er niet mee akkoord dat een belastingplichtige dubbel zoveel nalatigheidsintresten moet betalen als de fiscus.