leading story

Studieresultaten vaker bestreden bij Raad van State

Het aantal leerlingen dat naar de Raad van State trekt om het studieresultaat aan te vechten, lag nooit zo hoog. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 24 leerlingen, terwijl dat er de voorbije tien jaar gemiddeld 18 waren. Dat blijkt uit een analyse van Karen Weis, lector-onderzoeker rechtspraktijk aan de hogeschool UCLL, waarover de kranten van Mediahuis gisteren berichtten. Opvallend is dat 48 procent zijn gelijk haalde. Dat wil niet per se zeggen dat de leerlingen plots wel geslaagd zijn. Vaak behoudt de school het B- of C-attest, waardoor ze toch van studierichting moeten veranderen of hun jaar overdoen, maar dan met een betere motivering. ‘We voelen die druk van een toenemende juridisering al jaren’, erkent Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs.