leading story

Taks is doeltreffend klimaatwapen

Economen zijn het erover eens: een koolstoftaks is een doeltreffende manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.