leading story

‘Taxshift moet loonverlies indexsprong compenseren'

‘De taxshift moet het loonverlies dat de mensen lijden door de indexsprong en de loonbevriezing compenseren’, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.