leading story

titel van Crombez mag tot .................................hier

De ‘kracht van verandering’ van deze Vlaamse regering tegenover de vorige is voor Vlaams fractievoorzitter John Crombez (sp.a) duidelijk. ‘De sp.a heeft in de vorige Vlaamse regering geprobeerd zelfstandigen, kmo’s en gezinnen zoveel mogelijk buiten schot te houden. Nu nemen door besparingen de kosten voor die groepen toe, wat een negatieve impact zal hebben op het armoederisico en op de rendabiliteit van zelfstandigen en kmo’s. Die besparingen zijn de rode draad door de begroting en door de Vlaamse beleidsnota’s. Niet de maatschappelijke uitdagingen, niet de nieuwe bevoegdheden waar deze regering dankzij de zesde staatshervorming mee aan de slag kan, maar die besparingen.’