Advertentie
Advertentie
leading story

Toch Vlaamse Rulingdienst in de maak

De Vlaamse regering richt binnen de Vlaamse belastingdienst dan toch een entiteit rulings op. Die moet belastingplichtigen zekerheid bieden over hoe de belastingadministratie een concreet dossier zal behandelen. Aanvankelijk zag minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) de noodzaak van een Vlaamse rulingdienst nochtans niet in. Zo’n dienst zou te weinig vragen krijgen. In de plaats daarvan konden bij de Vlaamse belastingdienst ‘interpretatieve vragen’ gesteld worden. Een evaluatie van dat systeem na een klein half jaar leert echter dat het aanleiding geeft tot anonieme en hypothetische vragen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Daarom voert de regering nu toch een systeem van formele voorafgaande beslissingen in. De dienst moet een belastingplichtige binnen de drie maanden een antwoord geven. Het antwoord van de dienst is bindend voor de belastingadministratie. De rulings worden - anoniem gemaakt - ook gepubliceerd.