leading story

Toekomstraad moet Vlaamse regering adviseren

Vlaanderen krijgt een Strategische Toekomstraad die de volgende Vlaamse regering moet adviseren over belangrijke toekomstige evoluties en maatschappelijke vraagstukken. De oprichting van die Toekomstraad is een onderdeel van een visienota van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De raad bestaat uit 5 tot 8 experts die benoemd worden door de Vlaamse regering. Er komt ook een Project Strategische Toekomstverkenningen dat de toekomstige uitdagingen voor Vlaanderen in kaart brengt.