leading story

Vervrouwelijking artsen versnelt

‘De toekomst van de specialistische geneeskunde is vrouwelijk’, zegt het medisch vakblad De Specialist. ‘Met die wetenschap moet het beleid dringend rekening houden bij de werkorganisatie in het ziekenhuis en bij de planning van het medisch aanbod. Vandaag zijn in ons land vier op de tien specialisten vrouwen’, meldt het blad. ‘Aan de top van de leeftijdspyramide overheersen de mannen nog in aantal, maar bij de jongeren veroveren de vrouwen de meerderheid. Bij de min-45-jarigen is al 57 procent vrouw. De diensthoofden en beheerders zijn voorlopig nog grotendeels mannen.