Vlaams-Brusselse rel over scholen die buurtbewoners willen ontvangen

De Vlaamse regering wil dat het Grondwettelijk Hof een Brusselse ordonnantie vernietigt. Via schoolcontracten moedigt Brussel scholen in kwetsbare wijken aan hun gebouwen open te stellen voor de buurtbewoners. Zo wil het de sociale cohesie vergroten.