leading story

Vlaams verzet over federale economische diplomatie mislukt

Vlaanderen vangt bot met zijn poging om via het Grondwettelijk Hof de economische diplomatie van de federale regering in het buitenland een halt toe te roepen. Volgens de rechters is de autonomie op dat vlak voldoende gewaarborgd, bijvoorbeeld via verschillende samenwerkingsakkoorden.