leading story

Vlaamse markt van vacatures groeit sneller aan

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft in juli 20.102 vacatures ontvangen, 22,5 procent meer dan in juli 2013. De afgelopen twaalf maanden ontving de VDAB 245.388 jobs, of 10,1 procent meer dan de twaalf maanden voordien. Vorige maand was dat verschil 6,2 procent. Dat het over twaalf maanden gecumuleerde aantal vacatures blijft stijgen, duidt volgens de VDAB op een verdere verbetering van de vacaturemarkt. De stijging is vooral opvallend in de textielsector en in de chemie. Er kwamen opvallend minder vacatures uit dienstverlenende sectoren.