Vlaamse regering helpt aardappeltelers en busbedrijven

De Vlaamse regering trekt een kleine 300 miljoen euro uit voor sectoren die extra zwaar getroffen zijn door de coronaschok, zoals cultuur, sport, toerisme en jeugdorganisaties.