Vlaamse schuldgraad loopt op tot 50,7 procent

De Vlaamse schuld neemt dit jaar met 1 miljard euro toe en in 2020 met 1,8 miljard. Dat blijkt uit een doorlichting van de ontwerpbegroting van de regering-Jambon door het Rekenhof. Als belangrijkste redenen voor die stijging wijst het Rekenhof op de uitgaven voor sociale woningen. Daardoor stijgt de ratio schuld versus inkomsten van 46,6 procent in 2019 naar 50,7 procent in 2020.