leading story

Vlaanderen int rechten op successie en registratie

De Vlaamse regering wijzigt haar fiscale codex zodat Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 de registratie- en successierechten kan innen. De boetetermijnen en de boetes worden strikter.