leading story

Voeren we een koolstoftaks in?

De Tijd las alle kiesprogramma's en bundelde ze in honderd vragen. U vindt die kiesgids op tijd.be/kiesgids. Iedere dag selecteren we één vraag in de krant. Vandaag: voeren we een koolstoftaks in?