leading story

Volkskas voor leningen aan kmo’s stapelt verliezen op

De Caisse Wallon, een investeringsvehikel waarin het Waals Gewest participeert, zit in slechte papieren. Door een verlies van 1 miljoen euro in 2014 is het gecumuleerde deficit sinds de oprichting in 2009 opgelopen tot 8 miljoen euro. Het ziet ernaar uit dat het verlies tegen volgend jaar zal opgelopen zijn tot 10 miljoen euro, waarmee de kas de helft van haar kapitaal zal hebben verbrand. De Caisse Wallon - een samenwerking tussen de Waalse overheid en 12.500 privé-investeerders - ontstond in 2009 als reactie op de bankencrisis. De bedoeling was kmo’s te helpen met kredieten, omdat de banken massaal op hun geld bleven zitten.