Voorstanders maken haast met soepeler abortuswet

De voorstanders van de versoepeling van de abortuswet willen de aanpassing nog voor de kerstvakantie in tweede lezing groen licht geven. Ze proberen daarom deze week een vergadering van de Kamercommissie-Justitie te agenderen. Het voorstel werd al een eerste keer artikelsgewijs goedgekeurd in de commissie. De definitieve goedkeuring kan er ten vroegste na de kerstvakantie komen, en dan gaan er wellicht nog enkele weken over.