leading story

Voorzitter OCMW wil indexsprong omzeilen

Het linkse verzet tegen de centrumrechtse federale regering dreigt in bestuurlijke ongehoorzaamheid te ontaarden. Kurt De Loor, sp.a’er en OCMW-voorzitter in Zottegem, stelde gisteren voor zijn ambtenaren volgend voorjaar hun 2 procent loonsverhoging te geven. Ondanks de federale indexsprong. ‘Ik doe niet mee aan die neerwaartse spiraal. Het geld voor indexering was al voorzien in onze begroting en dus voeren we dat uit’, klonk het gisteren in Het Laatste Nieuws. De actie zou een groot symbolisch gehalte hebben. Wettelijk is het in principe niet mogelijk om de indexsprong te omzeilen, maar er is een achterpoortje voor gemeentebesturen: zij kunnen hun personeel tóch opslag geven. Maar de CD&V-burgemeester van Zottegem, Jenne De Potter, veegde de suggestie van De Loor van tafel. ‘We kiezen ervoor het vrijgekomen geld in te zetten voor jobcreatie. Dat is ook de bedoeling van de indexsprong.’