leading story

Wat als het voorstel van minister Geens al langer was ingevoerd?

Minister Geens argumenteert dat een strafzaak die eindeloos aansleept en eindigt met een overschrijding van de redelijke termijn veel erger is dan een snelle, maar louter administratieve afhandeling. Daar valt wat voor te zeggen in de aanslepende strafzaak tegen ex-Fortis-toplui Maurice Lippens en Jean-Paul Votron (foto) voor misleidende communicatie. Maar dan hadden ze alleen een boete betaald aan de FSMA, wat al in 2013 gebeurde.