leading story

Wat wordt er precies verkocht?

De Gentse OCMW heeft 2.450 hectare aan weilanden en bospercelen in eigendom, waarvan 161 hectare in woongebied , verspreid over 53 gemeenten. Daarnaast bezit het 28 hoeves en 23 woningen.