leading story

‘Zelfstandigen kunnen 32.000 jobs creëren'

‘Als 5 procent van de zelfstandigen die nu alleen werken, een werknemer aanwerft, levert dat ongeveer 32.000 jobs op’, rekende Willy Borsus, minister van Zelfstandigen en Kmo’s uit. De federale ministerraad keurde gisteren definitief de taxshiftmaatregel goed die de werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari fors doet dalen.