leading story

Zelfstandigen willen niet langer opdraaien voor ‘nutteloos' educatief verlof

Het aantal werknemers dat betaald educatief verlof opneemt, is in tien jaar tijd met 6,7 procent gestegen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen wil dat het verlof enkel wordt vergoed als de opleiding verband houdt met iemands werk.