leading story

17.000 fiscale procedures in onzekerheid

De onzekerheid is groot voor de bijna 17.000 belastingplichtigen die in een procedure met de fiscus verwikkeld zijn. Gisteren meldde De Tijd dat een wet de fiscus ontslaat van de verplichting om de belastingplichtigen een vergoeding te betalen, ook als die laatste de procedure wint. Omgekeerd zouden de belastingplichtigen de staat wel moeten vergoeden als de staat het pleit wint.