Advertentie
Advertentie
leading story

3 Vragen aan | Jan Vercamst

1 In de buurlanden stijgen de loonkosten snellerdan in ons land. Wat concludeert u daaruit?
‘Door de loonmatiging vande regering-Di Rupo en de forse stijging van de Duitse lonen wordt onze loonkostenhandicap er steeds kleiner op. Het gaat dus de goede richting uit, waardoor marge ontstaat om beperkte loonsverhogingen door te voeren. In 2015 is het daarvoor wellicht nog iets te vroeg, maar ik schat dat onze concurrentiepositie tegen 2016 zodanig hersteld zal zijn dat nieuwe loonsverhogingen mogelijk moeten worden.’