leading story

Aantal federale ambtenaren daalt sneller dan Vlaamse

Het aantal Vlaamse ambtenaren is de voorbije regeerperiode - sinds midden 2009 - met 916 of 2,2 procent gezakt. Dat blijkt uit cijfers op de website van bestuurszaken.be. In dezelfde periode is het federale ambtenarenkorps met 11.219 verminderd of 8 procent, blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).