leading story

ABVV overweegt nieuwe staking op 12 mei

De socialistische vakbond ABVV gaat mogelijk een vervolg breien aan de algemene staking die zijn overheidscentrale ACOD gisteren organiseerde. Een deel van de achterban wil dat er op dinsdag 12 mei een nieuwe nationale staking plaatsvindt. Of die er effectief komt, wordt volgende week beslist in het een federaal comité, waarin alle sectorcentrales en regionale afdelingen zetelen. Als twee derde van de stemgerechtigde vakbondsleiders het voorstel steunt, wordt er gestaakt. Als dat gebeurt, zal dat veeleer tegen de zin van de vakbondstop zijn. Die probeert het verzet tegen de regering-Michel in front met de andere vakbonden te voeren, bij wie de stakingsbereidheid minder groot is.