leading story

Agfa dreigt met waterkanon tegen stakers

De sociale onvrede bij Agfa-Gevaert in Mortsel is gisterochtend zo hoog opgelopen dat de politie zich verplicht zag het waterkanon in te zetten om mogelijke relletjes in de kiem te smoren. De sfeer raakte verhit nadat de directie deurwaarders had opgeroepen. Die moesten noteren welke stakers de werkwilligen de toegang tot de site in Mortsel ontzegden.