leading story

Ambtenaren federale overheid staken daags voor 1 mei

De christelijke en de socialistische vakbond riepen gisteren de federale ambtenaren op om op 30 april, de dag voor de feestdag 1 mei, te staken. Ze protesteren tegen de hervormingen die federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) wil doorvoeren voor het statuut van de ambtenaren. Volgens Vandeput zijn de hervormingen noodzakelijke moderniseringen.