leading story

Bankentoppers kennen kredietrisico's te weinig

De toplui van financiële instellingen kunnen niet altijd het juiste beeld schetsen van de risico’s die de handel met renteswaps en andere complexe afgeleide producten met zich meebrengt.