Belgische staalsector blij met CO2-taks voor staalimport

Een milieutaks op staal van buiten de EU moet het concurrentienadeel voor Belgische en Europese staalfabrieken wegwerken.