commentaar

Besparingsregering

Willen we meer mensen aan het werk krijgen, dan is een verlaging van de loonlasten een absolute noodzaak. Maar opgelet dat het geen vestzak-broekzakoperatie wordt.