leading story

Bouwbonden naar Grondwettelijk Hof over opzegtermijn

De kortere opzegtermijnen voor werknemers op bouwwerven blijven ook in de tweede versie van het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut overeind. Dat tot grote woede van de bouwvakbonden, die aankondigen dat ze naar het Grondwettelijk Hof stappen zo gauw het ontwerp op 1 januari 2014 van kracht wordt. Daardoor dreigt juridische onzekerheid.