leading story

Bouwsector legt herinvoering 40-urenweek op tafel

De bouwsector pleit voor een herinvoering van de 40-urenweek. Bovendien wil hij flexibeler kunnen werken in de rest van het jaar om de verloren tijd in de winter te recupe- reren en pieken op te vangen.